Marek Dudek

Psychoterapia – Coaching

Moja praca opiera się na wzajemnym zaufaniu i zaangażowaniu w proces terapeutyczny.


Katowice, ul. Rymera 4/12 


Jaworzno, ul. Cegielniana 30/12 Gabinet Psychoterapii Synergia


Bytom, ul. Wożniaka 78 Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna Miriada


Przyjmuję także online

Pracuję terapeutycznie. Jestem także dyplomowanym life coachem, w swojej pracy oprócz psychoterapii stosuję również elementy coachingu.

Korzystam także z genogramu, metafor, pracy wyobrażeniowej, zorientowanej na przyszłość terapii krótkoterminowej. Ukończyłem m.in. Coaching i Mentoring na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach. Kurs Psychoterapii Skoncentrowanej Na Rozwiązaniach (TSR). Stale podnoszę swoją wiedzę i umiejętności. Obecnie uczestniczę w całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym Katowickiego Instytutu Psychoterapii w podejściu integracyjnym: Systemowo – Ericksonowskim, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Swoją pracę poddaję superwizji.

Pracowałem także jako menedżer w międzynarodowej korporacji i wiem co to stres, wypalenie, mobbing, trudności w relacjach, kryzys w życiu zawodowym i osobistym, potrzeba zmian w życiu takich, aby znaleźć satysfakcję w miłości, pracy i zabawie. Zajmuję się szeroko pojętym rozwojem osobistym, psychoterapią, doradztwem zawodowym, life coachingiem.

Obszary wsparcia

Radzenie sobie ze stresem i przeżywaniem napięć emocjonalnych

Poprawianie swoich relacji   małżeńskich (terapia par, terapia rodzinna), relacji interpersonalnych oraz rozwiązywanie problemów, wypracowując i wdrażając pozytywne zmiany w swoim życiu

Lepsze rozumienie siebie, radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi np. wypaleniem zawodowym, problemem z samooceną, zaniżonym poczuciem własnej wartości, depresją, smutkiem

Poradzenie sobie z brakiem satysfakcji seksualnej

Odkrywanie i uwalnianie zasobów, zdolności i umiejętności. Zdobycie wiedzy na temat swoich planów i celów zawodowych

Usługi

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia to metoda leczenia za pomocą rozmowy. Pomaga nam uświadomić sobie nasze wewnętrzne konflikty, z czego wynikają aktualne kłopoty, dostrzec powtarzające się schematy. Pozwala lepiej zrozumieć siebie, swoje potrzeby i pragnienia. Umożliwia skontaktowanie się z naszymi zasobami. Przeprowadzić zmiany. Pozwala uzyskać większą odporność psychiczną.

Gabinet psychoterapeutyczny to przestrzeń do rozmowy w atmosferze poufności i dyskrecji. Miejsce na zrozumienie i poszanowanie doświadczeń drugiego człowieka. Do każdej osoby podchodzę z ciekawością, zaangażowaniem, zrozumieniem i otwartością.

Psychoterapia to nie tylko spotkania w gabinecie. Możliwe są także ćwiczenia w trakcie sesji (tzw. „praca w przestrzeni”), zadania do samodzielnego wykonania pomiędzy sesjami.

Jest to podróż w głąb człowieka.  Pomaga nie tylko przy zaburzeniach psychicznych, ale także w sytuacjach potrzeby poprawienia jakości swojego codziennego życia. Pomaga radzić sobie ze stresem, lękiem, przeżywaniem napięć emocjonalnych, smutkiem. Pomaga poprawiać relacje interpersonalne, w problemach natury emocjonalnej. Wspiera w sytuacjach, w których wszystkie dotychczasowe sposoby radzenia sobie z trudnościami zaczynają zawodzić.

Psychoterapia nie polega na udzielaniu rad, pocieszaniu. Pozwala natomiast lepiej rozumieć siebie, wyposaża w umiejętności rozwiązywania problemów, także natury emocjonalnej, wypracowując i wdrażając pozytywne zmiany w swoim życiu.

Dzięki psychoterapii możemy polepszyć jakość życia emocjonalnego, wzmocnić poczucie własnej wartości, pewności siebie. Poprawić komunikację z ludźmi. W trakcie psychoterapii większą uwagę przykłada się do zgłębiania i rozumienia tego, czego w sobie doświadczamy, procesów psychicznych, wielu emocji, schematów myślenia.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Jest to podróż w głąb człowieka.  Pomaga nie tylko przy zaburzeniach psychicznych, ale także w sytuacjach potrzeby poprawienia jakości swojego codziennego życia. Pomaga radzić sobie ze stresem, lękiem, przeżywaniem napięć emocjonalnych, smutkiem. Pomaga poprawiać relacje interpersonalne, w problemach natury emocjonalnej. Wspiera w sytuacjach, w których wszystkie dotychczasowe sposoby radzenia sobie z trudnościami zaczynają zawodzić.

Psychoterapia nie polega na udzielaniu rad, pocieszaniu. Pozwala natomiast lepiej rozumieć siebie, wyposaża w umiejętności rozwiązywania problemów, także natury emocjonalnej, wypracowując i wdrażając pozytywne zmiany w swoim życiu.

Dzięki psychoterapii możemy polepszyć jakość życia emocjonalnego, wzmocnić poczucie własnej wartości, pewności siebie. Poprawić komunikację z ludźmi. W trakcie psychoterapii większą uwagę przykłada się do zgłębiania i rozumienia tego, czego w sobie doświadczamy, procesów psychicznych, wielu emocji, schematów myślenia.

PSYCHOTERAPIA PAR

Pomaga  rozumieć i rozwiązywać konflikty pomiędzy małżonkami, problemy jakich doświadczają. Poszerza spojrzenie na trudności w różnych obszarach życia, finansowych, seksualnych czy dotyczących wychowania dzieci. Poszukiwane są  sposoby na wzajemne zbliżenie, akceptację różnic, znalezienie drogi do lepszych relacji małżeńskich, a czasem na znalezienie drogi ku rozstaniu.

PSYCHOTERAPIA PAR

Pomaga  rozumieć i rozwiązywać konflikty pomiędzy małżonkami, problemy jakich doświadczają. Poszerza spojrzenie na trudności w różnych obszarach życia, finansowych, seksualnych czy dotyczących wychowania dzieci. Poszukiwane są  sposoby na wzajemne zbliżenie, akceptację różnic, znalezienie drogi do lepszych relacji małżeńskich, a czasem na znalezienie drogi ku rozstaniu.

PSYCHOTERAPIA RODZINNA

Pomaga przywrócić sprawne funkcjonowanie rodziny, poprawić relacje i komunikację wewnątrz i na zewnątrz rodziny. Uświadamia panujące reguły w rodzinie. Pomaga w określaniu granic, określaniu ról w rodzinie, wyrażaniu i przeżywaniu emocji, rozwiązywaniu konfliktów, kłótni, nieporozumień, wzmocnieniu więzi między poszczególnymi członkami rodziny.

Pomaga przywrócić sprawne funkcjonowanie rodziny, poprawić relacje i komunikację wewnątrz i na zewnątrz rodziny. Uświadamia panujące reguły w rodzinie. Pomaga w określaniu granic, określaniu ról w rodzinie, wyrażaniu i przeżywaniu emocji, rozwiązywaniu konfliktów, kłótni, nieporozumień, wzmocnieniu więzi między poszczególnymi członkami rodziny.

PSYCHOTERAPIA RODZINNA

COACHING

Coaching jest metodą opartą na współpracy. Sposobem na osiągnięcie zamierzonych celów. Nie jest konsultingiem, ani doradztwem. Jest to współpraca, której rezultatem jest często rozwój osobisty, zawodowy, lepsza efektywność w różnych obszarach życia, podnoszenie kompetencji. Praca coachingowa to także umiejętność obserwacji i wdrażania zamierzonych zmian.

Proces coachingu to odkrywanie i uwalnianie zasobów, zdolności i umiejętności, możliwości i potencjału klienta. Poszerzanie świadomości. To także pokonywanie ograniczeń i omijanie barier.

Coaching kariery umożliwia zdobycie wiedzy na temat swoich planów i celów zawodowych. To także praca w obszarach swoich mocnych i słabych stron, talentów.  Kreuje mobilność psychiczną i odkrywanie swoich możliwości i celów w różnych wariantach rzeczywistości społecznej.

W coachingu uwaga klienta jest nakierowana na teraźniejszość i przyszłość.

Cennik

Psychoterapia indywidualna – 50 min. 130 zł
Psychoterapia małżeńska / par – 60 min. 150 zł
Psychoterapia rodzinna – 60 min. 150 zł
Coaching – 50 min 130 zł
Biznes coaching w firmie od 220 zł
Psychoterapia par/rodzinna z dwoma terapeutami 250 zł

Kontakt

Adres

Katowice, ul. Rymera 4/12 IV piętro, gabinet nr 3

Jaworzno, ul. Cegielniana 30/12
Gabinet Psychoterapii Synergia

Bytom, ul. Wożniaka 78
Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna Miriada

Formularz kontaktowy

    Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji przez marek-dudek.pl za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Regulaminu serwisu i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204)